Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

avada8kedavra
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadojenka dojenka

June 20 2015

avada8kedavra
Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.

June 16 2015

avada8kedavra
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń.
I żeby sercu było bezpiecznie.

June 11 2015

avada8kedavra

May 29 2015

avada8kedavra
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się
do kości.
avada8kedavra
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.

April 18 2015

avada8kedavra
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.

January 31 2015

avada8kedavra
CO MNIE NIE ZABIJE
TO MNIE WZMOCNI

October 31 2014

avada8kedavra
7881 0bb1 500

April 07 2014

avada8kedavra
4450 ecf4
avada8kedavra

December 07 2013

avada8kedavra
Jestem z Tobą wszędzie, jeśli tylko o mnie myślisz.
— hłasko
avada8kedavra
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— king
avada8kedavra
BOLI TYLKO WTEDY, GDY POZWOLISZ, ŻEBY BOLAŁO
avada8kedavra
Przepraszam. Zrobiło mi się niedobrze. Mam nawalone serce.
— hłasko

July 25 2013

avada8kedavra
że
można coraz mocniej
oglądanie nieba nigdy się nie nudzi
z Tobą najczulsze urodziny
i można coraz bliżej

nie pomyślałabym

że
masz tak uroczo zaspany wzrok rano
nic więcej nie trzeba tylko morze i Ty


i te gwiazdki w oczach sprawiają
że mnie nie ma
(kosmos)


July 22 2013

avada8kedavra
przy Tobie myślę o białych sukienkach i małych brzdącach
czuję ciepło pod skórą
i taka brakość bez Ciebie

July 14 2013

avada8kedavra
wiesz, te małe wstrząsy i poruszenia nieba tylko nas zbliżają
błyski i grzmoty nad głową, a we mnie taki spokój
bo jesteś
i znowu wracamy do domu

June 17 2013

avada8kedavra
A jeśli już przepaść, pustka między nami, to tylko taka na sekundę, między ustami a ustami

June 15 2013

avada8kedavra
oswoić to, niech się ugości we wnętrznościach, bo jeszcze ciut obce, w mocnym uścisku
- wiesz co
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl